DSC_0143

Jens Rasmussen

Jens Rasmussen
Rosenhøj 7B, 3.th.
8260 Viby J.
jensrasmussen1@hotmail.com
21774751

Profil
Cand. Mag. i dansk og engelsk med undervisningserfaring fra EUX/EUC, STX, HF og HTX i fagområderne dansk og engelsk. Mine tidligere kerneopgaver har været klasseundervisning, individuel vejledning, elevkontakt samt tilrettelægning af egen undervisning, hvor læringspædagogisk indsigt, kreativitet, fagligt overblik og gode formidlings-evner har været nøgleordene. Det hertil hørende rettearbejde og læringstilretning, samt det hertil hørende nødvendige overblik, har styrket min sans for de store linjer og et skarpt detaljefokus. Herudover har jeg haft særlig interesse for integration af IT i min undervisning, og jeg besidder gode almene IT-færdigheder.

Fra mine øvrige ansættelser medbringer jeg erfaringer og kompetencer indenfor salg, kundeservice, lagerarbejde og pædagogisk arbejde.

Arbejdserfaring
2014-2015: VUC Nordjylland, Jammerbugt
Underviser i engelsk, fjernundervisning

2012-2013: Viborg Tekniske Gymnasium
Underviser i engelsk

2009-2011: Hjørring Gymnasium
Underviser i dansk og engelsk

2008-2009: Skt. Knuds Gymnasium i Odense
Underviser i engelsk

2006-2007: Morgenavisen Jyllandsposten
Phoner og kundeservice-medarbejder

2005-2006: Vinhuset Ferd. Pieroth
Phoner/mødebooker og lagermedarbejder

2005: Børnehuset Alsvej
Pædagogmedhjælper

2005: Bauhaus, Viby J. og Tilst
Projektmedarbejder gennem vikarbureauet Manpower

Herudover har jeg haft en række kortere ansættelser som servicemedarbejder på Lokalcenter, og sideløbende med mine studier arbejdet som pædagogmedhjælper, køkkenassistent og rengøringsassistent ved D.I.I. Rosengården i Århus.

Referencer og anbefalinger
På forespørgsel oplyses eller fremsendes disse gerne.

Uddannelse:
2008: Cand. Mag. i dansk fra Syddansk Universitet med sidefag i engelsk fra Århus Universitet.
Mit afsluttende speciale omhandlede den post-koloniale litteraturteoris relevans i forhold til dansk litteratur, herunder forfatterskaber af Peter Høeg, Karen Blixen og Johannes V. Jensen.
Herudover har jeg bl.a. skrevet om den danske tegneserie i en international kontekst, og om chatsproget som et kommunikativt medie mellem skriftsproget og det talte sprog.

2006: Bachelor i dansk fra Syddansk Universitet i Kolding

1998: Matematisk student ved Marselisborg Gymnasium

Sideløbende med mine ansættelser som underviser har jeg løbende fulgt undervisnings-relevante kurser, herunder samtlige kurser på det teoretiske pædagogikum, samt kurser om ungdomskultur og virtuel læring.

IT-Kompetencer
Officepakken:  Rutineret bruger af Word, Powerpoint, Access, OneNote og Publisher.
Hjemmesider: Rutineret bruger af Word Press, herunder supplerende kodning i HTML samt en smule CSS

I undervisningsmæssig sammenhæng har jeg haft stort fokus på at inddrage IT i undervisningen, såvel konkret praktisk som læringsteoretisk og pædagogisk-didaktisk. Jeg har fokuseret på de styrker, muligheder og udfordringer, som IT rummer undervisningsmæssigt såvel for den enkelte elev som på klassen som helhed og for underviseren. Blandt andet har jeg benyttet mig af online læringsværktøjer, interaktive opgaver på egne hjemmesider, elektroniske tavler, Google Docs, Google Maps og Microsoft OneNote. Derudover har jeg også benyttet de kommunikationsværktøjer, som de pågældende uddannelsesinstitutioner har benyttet sig af, så som bl.a. Lectio, Fronter og FirstClass.

Frivilligt arbejde
Gademix, Kolding. Projekt for udsatte unge.

Kaffeprojektet i Kolding. Projekt for socialt udstødte.

PUS (Politisk Ungdoms-samarbejde). Samarbejdsorgan for politiske ungdomspartier.

Respekt6000.dk. Kampagne for en øget interesse for frivilligt socialt arbejde, samt for at øge kendskabet til de frivillige, sociale institutioner.

Dansk Flygtningehjælp. Lektiehjælper for børn og unge på folkeskole- gymnasialt samt universitets-niveau.

 

Personlige kompetencer
Jeg er af mine tidligere ledere, kollegaer  og samarbejdspartnere blevet beskrevet som:

Samarbejdende Engageret Fleksibel
Lydhør Pålidelig Kreativ
Kontaktskabende Hensynsfuld Ordentlig