Nem oversigt over de vigtigste forskelle på dansk og engelsk:

Dansk Engelsk
 Er dansk svært at lære?  Is Danish difficult?
 Det danske sprog  The Danish language