Sprogfamilier


Sprogforskerne opdeler de forskellige sprog i verden i det, de kalder sprogfamilier. En sprogfamilie er en gruppe af beslægtede sprog, det er med andre ord en gruppe af sprog der har noget til fælles. Indianske sprog som Navajo og Sioux hører ikke overraskende til den indianske sprogfamilie, mens de australske sprog hører til den australske. Mere overraskende er det måske at dansk hører til de germanske sprog, eller at at indisk, persisk og russisk tilhører den indoeuropæiske sprogfamilie og dermed er beslægtede med sprog som engelsk, tysk, fransk, spansk og dansk. Som med så mange andre aspekter af sprog er der ikke absolut enighed om inddelingen af verdens sprog i sprogfamilier.